Vet merMoms

Vi betalar alla moms (mervärdesskatt) när vi köper varor och tjänster. Momsen är ofta inbakad i priset. Du som är företagare betalar momsen till staten. Momsen är 25, 12 eller 6 procent av försäljningspriset utan moms.

Att köpa något via internet


När du ska köpa saker på nätet är det viktigt att tänka på vad det kan få för konsekvenser när det gäller beskattning. I princip gäller samma regler som vid köp via postorder.


Men om du köper något från ett land utanför Europeiska unionen (EU) räknas det som import, och då kan det bli aktuellt att du ska betala tullavgifter. För köp av alkohol och tobak gäller särskilda regler.


I vissa fall är det olika regler om du köper något som privatperson eller om du har en firma.


Om du har en firma:

Om du handlar från företag inom EU ska du uppge ditt momsregistreringsnummer (VAT-nummer). Då behöver säljaren inte lägga på någon moms utan du som köpare redovisar själv moms på ditt inköp.


Om din firma handlar med begagnade varor


Handlar du med begagnade varor så kan en särskild form av moms tillämpas i vissa fall. Den kallas vinstmarginalbeskattning och innebär att du, när du säljer varan vidare, under särskilda omständigheter kan välja att beräkna momsen bara på skillnaden mellan ditt försäljningspris och ditt inköpspris i stället för enbart på försäljningspriset.


Bokslutet?

Målsättningen med bokslutet är att få fram en rättvisande bild av företagets ekonomi.


Bokslutet är en sammanställning av ett företags löpande bokföring i en resultat- och balansräkning. För de allra flesta företag ska den löpande bokföringen avslutas med ett årsbokslut eller en årsredovisning. I ett årsbokslut ska finnas en resultaträkning och en balansräkning, eventuellt kompletterade med tilläggsuppgifter. Vad som gäller beror på under vilken företagsform som företaget drivs men även storleken på omsättningen har betydelse.


 

Har man enskild firma och omsätter mindre än 3 miljoner kronor per år kan man dock få göra ett s.k. förenklat årsbokslut.

 
 Perodisering?

Periodisering innebär att man ser till att alla intäkter och kostnader gäller för den redovisade perioden redovisas i rätt period. Syftet med periodiseringar är att redovisa ett så korrekt resultat som möjligt, per period. I bokslutet bokför man olika periodiseringsposter. De vänligaste är varulagerförändring, semesterlöneskuld, sociala avgifter.